Korespondencję dotyczącą pałacu i Naszej strony
prosimy kierować na adres E-Mail
palac@palaczyrowa.pl